KONTAKT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ THÔNG TIN KỸ THUẬT

TED ENGINEERING DOCUMENT JSC.

B2-610, La Casta Tower, La Khe street,
Van Phu New Town, Ha Dong, Ha Noi, Viet Nam

Tel: +84.24.3564 0225
Fax: +84.24.3564 0221

sales@ted.com.vn & info@ted.com.vn
www.ted.com.vn

Ihr Weg zu uns